Sidhuvudbild
Meny

Sing for Life

_R9B0062-2.jpg Sing for Life heter Immanuelskyrkans kör riktad till män och kvinnor i vuxen ålder. Kören startades lagom till 1:a Advent 2012 och vi är nu ca 25 medlemmar.

Tanken från början var att kören skulle vara öppen för alla oavsett tidigare körerfarenheter och så har det fortsatt att vara. En del har god körvana och får stötta dem som är nybörjare.

Vi håller oss till 3-4 stämmiga notarrangemang, och en blandad repertoar. Texternas innehåll är viktigt och avgörande vid låtval.

Vi sjunger oftast vid gudstänst och vill då kunna förstärka det tema som gudstjänsten har och de bibeltexter som läses.

Att alla ska trivas, ha roligt och få nya vänner är också en del av körens uppdrag. Vi dricker kaffe och pratar en stund varje övning. Vi avslutar också varje övning med en kort bön innan var och en går till sitt.

Vill du börja i Sing for life är du välkommen att höra av dig till mig på musik@immanuelskyrkan.org. Ingen provsjungning behövs , men vill du träffa mig innan för att kolla vilken stämma du ska sjunga i så går det bra.

Avgift per termin är 150 kr. Du får låna pärm och noter som lämnas tillbaka om du av någon anledning vill sluta.
Höstterminen börjar 27 augusti kl 18:30

Välkommen till Sing for Life
Jenny Grahn / Församlingsmusiker

Kan du inte komma? Messa eller maila Jenny
070-8790809 el. jenny.grahn54@gmail.com

Hemsidesansvarig

Lars Fredman