Sidhuvudbild
Meny

Rundbrev

Uppstandelsedagens_morgon.JPG

OM IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING i HALMSTAD
Församlingens styrelse förnyades vid årsmötet. Till ordförande valdes Lars Fredman, vice ordförande är Samuel Grahn. Kenneth Mellåker är sekreterare. Övriga ledamöter är Anna Karin Herngren Wirdheim, Mattias Nordeborn och Hans Lindskog.

Vi vill vara en kyrka som inte har öppet bara på söndagar utan är öppen för hela människan, alltid. Vi erbjuder mötesplatser och gemenskap.... inte bara sådan gemenskap som finns på t.ex. facebook utan sådan som ges och finns IRL (In Real Life).

Söker Du en Kristen församling?
- som är öppen för dig som söker en nära gemenskap med Gud och människor.
- där gemenskap är ett nyckelord och där vi försöker finna former för att gestalta Kristi närvaro här och nu!
- där gudstjänsten, bibelstudiet, bönen och samtalet är viktiga.
- där Du som enskild medlem har EN röst i församlingens Årsmöte och kvartalsmöte och där inga val sker på partipolitisk grund.
- Där ALLA beslut fattas - och verkställs - av församlingens aktiva medlemmar, efter att man rådfrågat gemenskapen och Gud, i bön.
så är Immanuelskyrkans Församling en församling för Dig.

Om Du vill bli medlem i Immanuelskyrkans Församling så kom på våra gudstjänster, söndagar kl. 10.00. Kontakta församlingens pastor för ett samtal. VÄLKOMMEN!

Gudstjänst ... tjänst inför Gud

En del av fasaden

I vår stad är det nog många som "besöker Kyrkan". Halmstad har bra körer och musikgrupper. Kulturlivet är omfattande och berör också våra kyrkor. Flera konserter ges i kyrkor. Att besöka en kyrka är att gå in i ett hus, en byggnad, helgad åt Gud som tog sig gestalt och blev människa i Jesus Kristus.

I Kyrkan är Du i Guds hus och gör tjänst inför Gud. Var inte BARA besökare! Var delaktig, bed för dem som spelar och sjunger, för dem som leder eller dirigerar. Gör VARJE besök i en kyrka till ett tillfälle att TJÄNA GUD. Önska dina medmänniskor en härlig dag i Guds glädje.

Du lever ut Guds kärlek i din omgivning. Du visar genom ord och handlingar att Guds Rike är nära.

Har Du frågor så kontakta mig, Ulf Ohlquist.

Hemsidesansvarig

Lars Fredman