Sidhuvudbild
Meny
Bläddra en månad bakåt April 2020 Bläddra en månad framåt
v. 14
5 10:00 Gudstjänst
Predikan Ulf Ohlqvist.
Sing for Life medverkar.
Kyrkfika efter Gudstjänsten.
Varmt välkommen.
Spara i din kalender
v. 15
6 14:00 Måndagsgruppen
Gemenskap för kreativa och pysslande människor
Spara i din kalender
17:30 SCOUTER
Immanuelskyrkans Scouter träffas:
Spara i din kalender
7 ti 16:00 Öppen gudstjänstplanering basgrupp 5
Vi träffas i Caféet och planerar de kommande två söndagarnas gudstjänster: Texter, sånger o psalmer. Välkommen!
Spara i din kalender
18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
Spara i din kalender
9 to 18:00 Getsemanestund
Efter gemensam måltid i caféet samlas vi till nattvard i kyrkan.
Spara i din kalender
10 fr 10:00 Långfredagsgudstjänst i Sennan
Gemensam avfärd från Immanuelskyrkan kl 09.30.
Välkommen.
Spara i din kalender
12 10:00 Gudstjänst på påskdagen
Predikan Ulf Ohlqvist
Kyrkfika efter Gudstjänsten.
Varmt välkommen, Kristus är uppstånden!
Spara i din kalender
v. 16
14 ti 18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
Spara i din kalender
19 16:00 Café mässa
Ulf Ohlqvist
Spara i din kalender
v. 17
21 ti 16:00 Öppen gudstjänstplanering basgrupp 1
Vi träffas i Caféet och planerar de kommande två söndagarnas gudstjänster: Texter, sånger o psalmer. Välkommen!
Spara i din kalender
18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
Spara i din kalender
26 10:00 Gudstjänst med nattvard
Predikan Ulf Ohlqvist.
Offer till Equmeniakyrkans nationella arbete.
Kyrkfika efter gudstjänsten.
Varmt välkomna.
Spara i din kalender
v. 18
28 ti 18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt April 2020 Bläddra en månad framåt

Hemsidesansvarig

Lars Fredman