Sidhuvudbild
Meny
Bläddra en månad bakåt Februari 2020 Bläddra en månad framåt
v. 05
2 10:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
v. 06
3 14:00 Måndagsgruppen
Gemenskap för kreativa och pysslande människor
Spara i din kalender
4 ti 18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
Spara i din kalender
9 10:00 Gudstjänst
Predikan Ulf Ohlqvist
Sing for Life sjunger
Kyrkfika efter gudstjänsten.
Varmt välkommen!
Spara i din kalender
12:00 Församlingens årsmöte
Spara i din kalender
v. 07
10 14:00 Måndagsgruppen
Gemenskap för kreativa och pysslande människor
Spara i din kalender
17:30 SCOUTER
Immanuelskyrkans Scouter träffas:
Spara i din kalender
11 ti 16:00 Öppen gudstjänstplanering basgrupp 1
Vi träffas i Caféet och planerar de kommande två söndagarnas gudstjänster: Texter, sånger o psalmer. Välkommen!
Spara i din kalender
18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
Spara i din kalender
13 to 18:30 Ungdomskören
Sång, fika och gemenskap
Spara i din kalender
19:00 Mötesplats Immanuel
Lydia Svensson
Spara i din kalender
16 16:00 Café mässa
Predikan Ulf Ohlqvist
Sång
Varmt välkommen!
Spara i din kalender
v. 08
17 14:00 Måndagsgruppen
Gemenskap för kreativa och pysslande människor
Spara i din kalender
18 ti 18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
Spara i din kalender
23 10:00 Gudstjänst med nattvard
Predikan Ulf Ohlqvist
Sång
Scoutinvigning.
Offer till Equmenia.
Kyrkfika efter gudstjänsten.
Varmt välkommen!
Spara i din kalender
v. 09
24 14:00 Måndagsgruppen
Gemenskap för kreativa och pysslande människor
Spara i din kalender
17:30 SCOUTER
Immanuelskyrkans Scouter träffas:
Spara i din kalender
25 ti 16:00 Öppen gudstjänstplanering basgrupp 2
Vi träffas i Caféet och planerar de kommande två söndagarnas gudstjänster: Texter, sånger o psalmer. Välkommen!
Spara i din kalender
18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
Spara i din kalender
27 to 18:30 Ungdomskören
Sång, fika och gemenskap
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Februari 2020 Bläddra en månad framåt

Hemsidesansvarig

Lars Fredman