Sidhuvudbild
Meny
Bläddra en månad bakåt November 2019 Bläddra en månad framåt
v. 44
3 10:00 Gudstjänst
Söndagen efter alla helgons dag "Vårt evighetshopp"
Kören Sing for Life medverkar
Spara i din kalender
v. 45
4 14:00 Måndagsgruppen
Gemenskap för kreativa och pysslande människor
Spara i din kalender
5 ti 16:00 Öppen gudstjänstplanering basgrupp 4
Vi träffas i Caféet och planerar de kommande två söndagarnas gudstjänster: Texter, sånger o psalmer. Välkommen!
Spara i din kalender
18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
Spara i din kalender
7 to 12:30 Stilla stund i Andrummet
Lämna stadens brus och sök en stund av vila för kropp och själ. Vi träffas i Andrummet i Café Strandgatan 20.
Spara i din kalender
18:30 Ungdomskören höst 19
Sång, fika och gemenskap
Spara i din kalender
10 10:00 Gudstjänst
21:a efter trefaldighet "Samhällsansvar"
Synnöve Bejegård predikar.
Kyrkfika.
Spara i din kalender
v. 46
11 14:00 Måndagsgruppen Uppehåll
Annan aktivitet i caféet
Spara i din kalender
17:30 SCOUTER
Immanuelskyrkans Scouter träffas:
Spara i din kalender
12 ti 18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
Spara i din kalender
17 16:00 Gudstjänst (OBS tiden)
Söndagen före domssöndagen "Vaksamhet och väntan"
Ulf Ohlqvist
Läsarsånger med Brödragruppen från Hönö.
Spara i din kalender
v. 47
18 14:00 Måndagsgruppen
Gemenskap för kreativa och pysslande människor
Spara i din kalender
17:30 SCOUTER
Immanuelskyrkans Scouter träffas:
Spara i din kalender
19 ti 16:00 Öppen gudstjänstplanering basgrupp 5
Vi träffas i Caféet och planerar de kommande två söndagarnas gudstjänster: Texter, sånger o psalmer. Välkommen!
Spara i din kalender
18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
Spara i din kalender
21 to 18:30 Ungdomskören höst 19
Sång, fika och gemenskap
Spara i din kalender
24 10:00 Gudstjänst med nattvard
Frukost och framtidsplaner
Domssöndagen "Kristi återkomst"
Vi inleder gudstjänsten kl 9:30 med lovsång
Spara i din kalender
v. 48
25 14:00 Måndagsgruppen
Gemenskap för kreativa och pysslande människor
Spara i din kalender
26 ti 18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt November 2019 Bläddra en månad framåt

Hemsidesansvarig

Lars Fredman