Sidhuvudbild
Meny
Bläddra en månad bakåt Oktober 2019 Bläddra en månad framåt
v. 40
1 ti 18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
Spara i din kalender
3 to 12:30 Stilla stund i Andrummet
Lämna stadens brus och sök en stund av vila för kropp och själ. Vi träffas i Andrummet i Café Strandgatan 20.
Spara i din kalender
6 10:00 Gudstjänst
16:e efter trefaldighet "Döden och livet"
Kören Sing for Life medverkar
Spara i din kalender
v. 41
7 14:00 Måndagsgruppen Uppehåll
Annan aktivitet i Caféet
Spara i din kalender
8 ti 16:00 Öppen gudstjänsttplanering basgrupp 2
Vi träffas i Caféet och planerar de kommande två söndagarnas gudstjänster: Texter, sånger o psalmer. Välkommen!
Spara i din kalender
18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
Spara i din kalender
10 to 12:30 Stilla stund i Andrummet
Lämna stadens brus och sök en stund av vila för kropp och själ. Vi träffas i Andrummet i Café Strandgatan 20.
Spara i din kalender
18:30 Ungdomskören höst 19
Sång, fika och gemenskap
Spara i din kalender
13 10:00 Gudstjänst
Tacksägelsedagen "Lovsång"
Bön och offerdag för equmenia
Spara i din kalender
v. 42
14 14:00 Måndagsgruppen Uppehåll
Annan aktivitet i caféet
Spara i din kalender
17:30 SCOUTER
Immanuelskyrkans Scouter träffas:
Spara i din kalender
15 ti 18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
Spara i din kalender
17 to 12:30 Stilla stund i Andrummet
Lämna stadens brus och sök en stund av vila för kropp och själ. Vi träffas i Andrummet i Café Strandgatan 20.
Spara i din kalender
20 10:00 Gudstjänst
18:e efter trefaldighet. "Att lyssna i tro"
Ulf Ohlqvist predikar
Solo: Evylin Svenninghed
Spara i din kalender
v. 43
21 14:00 Måndagsgruppen
Gemenskap för kreativa och pysslande människor
Spara i din kalender
22 ti 16:00 Öppen gudstjänsttplanering basgrupp 3
Vi träffas i Caféet och planerar de kommande två söndagarnas gudstjänster: Texter, sånger o psalmer. Välkommen!
Spara i din kalender
18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
Spara i din kalender
24 to 12:30 Stilla stund i Andrummet
Lämna stadens brus och sök en stund av vila för kropp och själ. Vi träffas i Andrummet i Café Strandgatan 20.
Spara i din kalender
18:30 Ungdomskören höst 19
Sång, fika och gemenskap
Spara i din kalender
27 10:00 Gudstjänst med nattvard
19:e efter trefaldighet "Trons kraft"
Ungdomskören sjunger.
Församlingsmöte
Spara i din kalender
v. 44
28 14:00 Måndagsgruppen
Gemenskap för kreativa och pysslande människor
Spara i din kalender
17:30 SCOUTER
Immanuelskyrkans Scouter träffas:
Spara i din kalender
29 ti 18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
Spara i din kalender
31 to 12:30 Stilla stund i Andrummet
Lämna stadens brus och sök en stund av vila för kropp och själ. Vi träffas i Andrummet i Café Strandgatan 20.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2019 Bläddra en månad framåt

Hemsidesansvarig

Lars Fredman