Halmstads missionsförsamling, Immanuelskyrkan
Mars 2020

v. 09
1 10:00 Gudstjänst
Predikan Ulf Ohlqvist
Kyrkfika efter Gudstjänsten.
Varmt välkommen.
v. 10
2 14:00 Måndagsgruppen
Gemenskap för kreativa och pysslande människor
3 ti 18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
8 10:00 Gudstjänst
Predikan Ulf Ohlqvist
Kyrkfika efter Gudstjänsten.
Varmt välkommen.
v. 11
9 14:00 Måndagsgruppen
Gemenskap för kreativa och pysslande människor
17:30 SCOUTER
Immanuelskyrkans Scouter träffas:
10 ti 16:00 Öppen gudstjänstplanering basgrupp 3
Vi träffas i Caféet och planerar de kommande två söndagarnas gudstjänster: Texter, sånger o psalmer. Välkommen!
18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
15 16:00 Café mässa
Ulf Ohlqvist
v. 12
16 14:00 Måndagsgruppen
Gemenskap för kreativa och pysslande människor
17 ti 18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
22 10:00 Gudstjänst
Predikan Ulf Ohlqvist
Kyrkfika efter Gudstjänsten.
Varmt välkommen.
v. 13
23 17:30 SCOUTER
Immanuelskyrkans Scouter träffas:
24 ti 16:00 Öppen gudstjänstplanering basgrupp 4
Vi träffas i Caféet och planerar de kommande två söndagarnas gudstjänster: Texter, sånger o psalmer. Välkommen!
18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
29 10:00 Gudstjänst med nattvard
v. 14
31 ti 18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik