Halmstads missionsförsamling, Immanuelskyrkan
Januari 2020

v. 01
5 09:00 Lovsång
10:00 Gudstjänst
Predikan Ulf Ohlqvist
Kyrkfika efter gudstjänsten.
Varmt välkommen!
v. 02
12 10:00 Gudstjänst
Predikan Ulf Ohlqvist
Sång
Kyrkfika efter gudstjänsten.
Varmt välkommen!
v. 03
13 Böneveckan för kristen enhet
Bönesamlinar 13 - 19 januari
Månd. 18.00 S:t Petrus församling
Tisd. 18.00 Frälsningsarmén
Onsd. 18.00 S:t Nikolai kyrka (Mässa)
Torsd. 18.00 Kornhillskyrkan (Mässa)
Fred. 10.00 Katolska kyrkan
14 ti 16:00 Öppen gudstjänstplanering basgrupp 4
Vi träffas i Caféet och planerar de kommande två söndagarnas gudstjänster: Texter, sånger o psalmer. Välkommen!
18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
16 to 18:30 Ungdomskören
Sång, fika och gemenskap
19 18:00 Ekumenisk gudstänst i Pingstkyrkan
Predikan Ulf Ohlqvist
Varmt välkommen!
v. 04
20 14:00 Måndagsgruppen
Gemenskap för kreativa och pysslande människor
21 ti 18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
26 09:30 Lovsångsstund
Kom med och förbered gudstjänsten med lovsång.
10:00 Gudstjänst med nattvard
Predikan Ulf Ohlqvist. Vi välkomnar nya medlemmar.
Sång Jenny och Samuel.
Offer till Teologiska högskolan.
Kyrkfika efter gudstjänsten.
Varmt välkommen!
v. 05
27 14:00 Måndagsgruppen
Gemenskap för kreativa och pysslande människor
17:30 SCOUTER
Immanuelskyrkans Scouter träffas:
28 ti 16:00 Öppen gudstjänstplanering basgrupp 5
Vi träffas i Caféet och planerar de kommande två söndagarnas gudstjänster: Texter, sånger o psalmer. Välkommen!
18:30 Sing for life
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
30 to 18:30 Ungdomskören
Sång, fika och gemenskap