Sidhuvudbild
Meny
Bläddra en månad bakåt Juni 2019 Bläddra en månad framåt
v. 22
2 10:00 Gudstjänst
Hjälparen kommer
(Joh.16:23-33)
Predikan: Synnöve Bejegård
Kyrkfika efter gudstjänsten.
Välkomna
Spara i din kalender
v. 23
4 ti 16:00 Öppen gudstjänstplanering basgrupp 5
Vi träffas i Caféet och planerar de kommande två söndagarnas gudstjänster: Texter, sånger o psalmer. Välkommen!
Spara i din kalender
18:30 Sing for Life - församlingskör
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
Spara i din kalender
6 to 18:00 Ungdomskören vår 19
Övning, fika och gott häng.
Spara i din kalender
8 10:00 Repair Café
Här kan du få hjälp att laga dina trasiga ägodelar, samtidigt som vi umgås och delar en fika.
Lunch-uppehåll 12-13 vi stänger kl.15.00
Spara i din kalender
9 16:00 Sånggudstjänst
Sing for Life delar pingstens budskap i ord och ton.
Spara i din kalender
v. 24
11 ti 18:30 Sing for Life - församlingskör
Sing for Life är Immanuelskyrkans kör. Körövning. Kontaktperson Jenny Grahn. Läs mer under menyfliken musik
Spara i din kalender
13 to 12:30 Stilla stund i Andrummet
Lämna stadens brus och sök en stund av vila för kropp och själ. Vi träffas i Andrummet i Café Strandgatan 20.
Spara i din kalender
15 18:00 Lördagsmässa
En kort nattvardsandakt, en stunds vila för själ och kropp, gemenskap och glädje..
Spara i din kalender
16 13:00 Friluftsdag med scouttema
Samling vid Immanuelskyrkan. Kläder efter väder och glatt humör! Frågor Kontakta Ida Langdell. 0709-234350
Spara i din kalender
16:00 Cafégudstjänst
Ida Langdell berättar om sin tid i Equador.
Spara i din kalender
v. 25
18 ti 16:00 Öppen gudstjänstplanering basgrupp 1
Vi träffas i Caféet och planerar de kommande två veckornas aktiviteter i kyrkan. Välkommen!
Spara i din kalender
20 to 18:00 Ungdomskören vår 19
Övning, fika och gott häng.
Spara i din kalender
23 10:00 Gudstjänst på STRANDGÅRDEN, Vilshärad
Vi firar gudstjänst vid vår sommargård.
Spara i din kalender
v. 26
24 Basgrupp 1
Spara i din kalender
26 on 18:00 Sommar i Immanuel
Kubbspel, gemenskap och fika i Picassoparken.
Spara i din kalender
30 10:00 Gudstjänst med nattvard
Kallelsen till Guds rike.
(Joh.1:35-46)
Predikan: Ulf Ohlqvist
Kyrkfika
Välkommen!
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Juni 2019 Bläddra en månad framåt

Hemsidesansvarig

Lars Fredman