Sidhuvudbild
Meny

Historik

---2018---

En för församlingen annorlunda gudstjänst firas på kvällen den 22 november. Hockeylaget Halmstad Hammers A-trupp och ungdomslag deltar och blir presenterade för församlingen. Detta efter att vi varit matchvärdar under matchen mot Troja på Halmstad Arena.

I september byter församlingen pastor. Carl Sundberg, som funnits hos oss sedan 2010 går, tillsammans med sin Anne in i tjänst i Kongo igen. Som ny pastor och föreståndare välkomnar vi istället Ulf Ohlqvist, bosatt i Ljungby.

Scoutinvigning.JPG Den 22 april hålls en familjegudstjänst med scoutinvigning. Tre scouter och en scoutledare blir officiellt invigda av kårchef Ida Langdell. Vi får också ta del av en predikan med inslag av drama.

I påskdagens gudstjänst medverkar kören Sing for Life under Jenny Grahns ledning.

WS-Gospel.jpg I Palmsöndagens gudstjänst den 25 mars medverkar kören Westside Gospel.

17 februari startar projektet "Repair Café", ett litet steg mot mindre slit-och-släng.

---2017---

Den 3 november börjar, den varannan vecka återkommande, Var dags mässa.

27 september blir startdatum för den nya equmenia-scoutkåren i Immanuelskyrkan.

24 september är församlingen med på en Gemenskapsdag på Gullbrannagården, tillsammans med Equmeniaförsamlingar från hela Halland. Kören Sing for Life och Bengt Johansson sjunger, predikan av kyrkoledare Lasse Svensson.

23 september hör vi kören Sing for Life i en konsert tillsammans med Bengt Johansson.

---2015---

Jubileumsåret

I augusti renoveras kyrksalen. Nytt golv läggs in, estraden modifieras och nischerna får ny färgsättning.

Till JUBILEUMSFESTEN i oktober (Församlingen har nu funnits till i 150 år!) finns ett nytt nattvardsbord i unik design på plats.

---2012---

I oktober beslutar församlingen på församlingsmöte att anställa en musikledare på deltid.
Med hjälp av löftesoffer och gåvor frånBaptistförsamlingen i Halmstad skall tjänsten finansieras under en tid av tre år.

Under gudstjänsten den 4 november välkomnades Jenny Grahn som musikledare i Immanuelskyrkan.

---2011---

Andetag

Andetag I gudstjänsten den 6 mars medverkade kören Andetag under ledning av Jenny Grahn.
En riktig högtidsstund!

---2010---

Kör/dans/miljö-workshop

Zifa i aktion med dansgruppen 13-14 november hade vi nöjet att ha Zifa på besök i församlingen, i ett workshop-projekt tillsammans med Diakonia.
Många var med och fick glädje och inspiration den helgen, inte minst i dansgruppen.

Ny pastor välkomnad

2011CSb.jpg Efter en turbulent vår och en lång sommar på Strandgården, fick församlingen glädjen att ta emot Carl Sundberg som pastor och föreståndare. Det officiella välkomnandet skedde vid en högtidsgudstjänst den 19 september.

mur.jpg

Ytterligare material tar vi tacksamt emot, från församlingsmedlemmar och andra som har eller har haft haft anknytning till församlingen.

Det går bra att skicka material till:
Lars Fredman
Aggaredsvägen 4
310 40 HARPLINGE
maila här

Hemsidesansvarig

Lars Fredman