Sidhuvudbild
Meny

Församlingsstyrelsen

Församlingens styrelse

väljs på årsmötet.
Den består av församlingsmedlemmar och utför sitt uppdrag ideellt.
För 2018 ser styrelsen ut som följer:
Lars Fredman - ordförande - telefon: 0701124115. Mail: ord.styr.imk@gmail.com
Samuel Grahn - vice ordförande
Kenneth Mellåker - sekreterare
Anna-Karin Herngren Wirdheim
Hans Lindskog
Mattias Nordeborn - repr. fastighetsutskottet
Adjungerade är pastor Ulf Ohlqvist
samt de utskottsrepresentanter styrelsen kallar.

Hemsidesansvarig

Lars Fredman