Sidhuvudbild
Meny

Församlingen

IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING - En LEVANDE församling!

Välkommen till den här sidan!

I Immanuelskyrkans församling funderar och reflekterar vi över vår roll som kyrka i Halmstad.
Genom HKR - Halmstads Kristna Råd - är vi med och driver såväl Nattcaféet som Sjukhuskyrkan och vi är representerade i Soldathemmets styrelse.
Vi engagerar oss ekumeniskt Genom att tillsammans med de andra kristna församlingarna i Halmstad driva Halmstads kristna Råd och genom att agera och delta i gemensamma aktioner.
Vi engagerar oss för miljön och ett hållbart samhälle genom vårt RepairCafé där vi lagar saker istället för att kasta dem på tippen.
Vi engagerar oss i flyktingarbete genom att stödja några flyktingfamiljer med boende och annat.
Vi engagerar oss internationellt genom att lyfta och diskutera angelägna frågor, ibland i studiecirkelform, ibland på annat sätt.
Vi engagerar oss kulturellt genom att på olika sätt befrämja kulturlivet. Vi har Sing for Life - församlingskören, där ALLA får vara med och sjunga.
Vi engagerar oss för Barn och Unga genom våra Scouter (7-10 år). Du kan med förtroende skicka dina barn till oss. Våra ledare har INTYG om att de gått kursen "Trygga Möten". (2018)

FÖRSAMLINGENS MÅLSÄTTNING
Församlingens målsättning är att vara en aktiv kristen evangelisk församling för människor i Halmstads kommun.

Immanuelskyrkans församling välkomnar som medlem var och en som tillsammans med Gud och församlingen vill växa i gemenskapen med Jesus Kristus och andra människor. Vi tror att Gud, genom Jesu Kristi liv, död och uppståndelse, gjort allt som krävs för att den som vill kan ha en personlig relation med Gud.
Till sin struktur är församlingen självständig. Dess högsta beslutsfattande organ är Församlingsmötet som samlas en gång i kvartalet. Församlingsmötet delegerar beslutsfattande ansvar till Styrelsen som sammanträder en gång i månaden och som beslutar i löpande ärenden.

FÖRSAMLINGENS PRINCIPER
Immanuelskyrkans församling är en av många kristna församlingar i Halmstad. Vi har det gemensamt med de andra kristna församlingarna att vi tror på och bekänner Jesus Kristus som församlingens Herre. Och vi tror att vi, som Kristi lärjungar, är kallade att tjäna varandra och samhället genom vårt vittnesbörd och våra liv. Det kan göras på många sätt.
• Vår lokala församling leds av en styrelse som väljs av dem som är aktiva medlemmar i församlingen.
• Vi har inte någon Biskop eller något Domkapitel. Inget kyrkligt organ står över den lokala församlingen vad gäller beslut om t.ex. församlingens verksamhet.
• Församlingens ekonomi består till största delen består av egna kollekter och insamlingar, samt eventuella kommunala och andra bidrag. Således går t.ex. inkomster från vår lokaluthyrning till att underhålla fastigheten.
• Vi är anslutna till den nationella Equmeniakyrkan - det är vårt samfund.

FRÅGOR och KONTAKT
Om Du har frågor vad gäller Immanuelskyrkans församling eller medlemskap, kontakta gärna församlingens pastor: Ulf Ohlquist.

Hemsidesansvarig

Lars Fredman