Sidhuvudbild
Meny

CARL SUNDBERG

FÖRSTA VECKAN PÅ JOBBET - CARL

I Kongo är man inte ”närvarande” förrän man faktiskt är på plats. Trots att jag, Calle, hade skrivit till rektor och dekanus på Universitetet fanns jag inte med på föreläsarprogrammet för första terminen, den som just har börjat. Nåväl, ALLA är våra vänner och flera av dem har jag haft som studenter. Och hur som helst är de yngre än jag. SÅ efter några samtal med studierektorn, dekanus en gång till och slutligen rektor beslutades att jag kunde ”få” 2 timmar om dan av studierektor Josue’s timmar. Så istället för Praktisk Teologi får studenterna 30 timmar Afrikansk teologi i tre veckor. Kl 07:00 – 08:45 varje dag. EN härlig start. Kl 08:45 är det morgonbön i kyrkan – med predikoträning för studenterna och kl 09:30 är jag ”ledig” från undervisning…men knappast från arbete. Det finns inga Böcker i ämnet utan jag skriver Kompendier på franska, söker litteratur i Biblioteket, skriver litteraturlistor (utifrån de böcker som finns) och Kursplaner för de kurser som jag VILL hålla. Huvudsakligen inom ämnesområdet systematisk teologi, med underavdelning: Kontextuell teologi och Afrikansk dito.

2011CSb.jpg

Carl kommer att undervisa vid teologiska fakulteten på Protestantiska Universitetet i Brazzaville. Han kommer även att arbeta som pastor, knuten till en lokal församling i vår systerkyrka: Evangeliska kyrkan i Kongo.

Hemsidesansvarig

Lars Fredman