Sidhuvudbild
Meny

ANNE SUNDBERG

FÖRSTA VECKAN PÅ JOBBET - ANNE

Spännande, tänker jag, och det är det. ASUdh hade en gång ett stort kontor och var en viktig aktör efter inbördeskrigen i Kongo på 1990-talet. Så småningom övertog Evangeliska kyrkans utvecklingsavdelning en del av uppgifterna som var mer av utvecklingskaraktär. ASUdh låg i stort sett vilande. Nu finns en uppgift igen, Pool-regionen runt Brazzaville har precis kommit ur en längre konflikt och UNDP, FNs utvecklingsorgan har lanserat en appell för att få in pengar från medlemsländerna. Första dagen handlar mest om att hälsa, inte minst på kyrkans ledning. Biträdande direktor Daniel Miyakaizila följer med oss, Calle är också med. Vi hälsar på kyrkans ledning som numera finns på den plats och i de byggnader som Svenska Missionsförbundets missionärer byggde på 1900-talets början. Det är alltså numera Evangeliska kyrkans huvudkontor. ASUdh har fått ett litet kontor bakom huvudingången. Ett kontorsrum för direktor och biträdande direktor och ett litet, litet kontor och entré där logistikern, kassören, sekreteraren, chauffören, m.m. allt i en person sitter. De första dagarna går i stort sett åt till att tillsammans med logistikern, m.m. Blaise, försöka få ut vår flygfrakt, vilket visar sig inte vara så enkelt. Efter 5 dagar och en helg emellan lyckades vi till sist få ut bagaget, ASUdh är dessutom skattebefriat eftersom vi har status som internationell organisation. Men för detta krävs en hel del pappersexercis och besök på UD och Finansdepartementet. Så har vi jobbat med planering av Christer Daelanders besök, då jag formellt, träder in i tjänst. Vi ska besöka UD, italienska ambassaden, franska ambassaden, FNs olika organ, kyrkans ledning och olika departement….. mycket att ordna, men väldigt intressant. Mer information kommer. TIPS gå in på http://www.cg.undp.org

Anne kommer att vara direktor för biståndsorganisationen ASUdh och arbeta med fred och försoning i Kongo. Hon kommer också att arbeta med kulturförståelse mellan Sverige och Kongo samt undervisa i antropologi vid kyrkans universitet.

Hemsidesansvarig

Lars Fredman