Sidhuvudbild
Meny

1965-2009

spiran.jpg 1974
I augusti lyfts tornspiran ned från Immanuelskyrkans torn för renovering.

HKR.jpg 1975
I december bildas Halmstad Ekumeniska råd.
Bildtext:
Filip Andersson, Pingstförsamlingen, Samuel Palmer och L-G Karlberg, S:t Nicolai samt Ivan Winberg, Missionsförsamlingen

1976
I november står Halmstad Ekumeniska Råd som organisatör för Ekumeniska U-veckan, med fullsatt avslutningssamling i Immanuelskyrkan.

1977
I maj välkomnas pastor Christer Kimming som föreståndare för församlingen.

1981
I augusti får församlingen ny föreståndare.
Det är den knappt 30-årig Lars-Bertil Floren som installeras av distriktssekreterare Roland Brage och förre distriktsföreståndaren
Evert Apelmo, som fungerat som pastor under ett år av vakans.

1983
Under året gästas församlingen av två trubadurer:
i februari en konsert med Tomas Boström och under en temavecka i september hörs Börge Ring.

1984
Under hösten beslutar församlingen om ombyggnad av kyrkan, varvid bland annat ett nytt golv kommer att läggas in i nivå med nederkant på läktaren, för att erhålla mer funktionella lokaler. Kostnaden beräknas uppgå till tre miljoner kronor.

1985
Den 21 januari sätter församlingens ordförande Sture Kjellberg symboliskt kofoten i kyrkgolvet som startpunkt för den ombyggnad av Immanuelskyrkan som delar kyrkorummet i två våningar. Den övre våningen blir gudstjänstlokal, och på nedre botten inreds en lokal för kafé, utställningar och sammankomster, samt grupprum och expedition.
På grund av markens leriga beskaffenhet, är man tvungen att göra en lätt konstruktion av stål och trä. Därmed blir det viss svikt i golvet som lätt kan kännas i kyrksalen.
Totalkostnaden för ombyggnaden uppgår till 3,5 miljoner.
Den 29 september hålls återinvigningsgudstjänst, med predikan av Olle Engström och med Ingvar Törnkvist som invigningsofficiant.
I november lämnar pastor Lars-Bertil Florén sin tjänst som församlingsföreståndare, för fortsatt tjänst i Jönköping.

1986
I april installeras Olle Alkholm som pastor och föreståndare.

1990
I början av året söker församlingen bidrag för att renovera skiffertaket, som är i akut behov av omläggning.

1992
Pastor Olle Alkholm slutar sin tjänst i Halmsatad och flyttar till Malmö.

1995
I oktober sätter barndansgruppen Fröjdesprång upp en barnmusikal om FN's barnkonvention. Projektet är ett samarbete mellan Immanuelskyrkan och S:t Petrus församling.

2006
Under sommaren byggs Café Österskans om. Det blir ljusare och öppnare samt får nytt kök och ny serveringsdisk.
Invigning den 21 oktober.

2007
Den 26 augusti välkomnar församlingen Britta Hermansson som ny pastor och föreståndare. Britta kommer närmast från Teneriffa, där hon tjänstgjort i Skandinaviska turistkyrkan.
Under hösten grundas nya mötesplatser, som
Afternoon Tea och Lunchföreläsning.
Ett samarbete med Högskolan ger också ett antal
Vetenskaps-caféer på lördagförmiddagar.
Bland gäster i gudstjänsterna märks Dan-Inge Olsson.

Koren.JPG

2008
Under våren inbjöd församlingen till några lördagsfrukostar med föreläsning. Först ut var Britta Hermansson,
och hennes tema var "Man kan köpa sig en yta, men aldrig ett djup"
I mars kom Lerum Gospel på besök, och senare samma månad fick vi lyssna till Ingela och Kjell Walfridsson.
Så kom april och då även Erik Tilling, som med musiker och en stor ekumenisk kör framförde mässan "Under Dina vingars skugga".
Juli bjöd på fyra mässor, inramade av musik i olika stilar.
I september anordnade församlingen "Vilka Är Vi", en gemenskapsdag på Öppingegården med gemenskap och samtal, god mat och härlig, rofylld, natur.

Husbandet1.JPG

2009
Året då & company bildades.
Ett husband med lösa former, som gärna spelar i våra gudstjänster.
Januari Vilka Är Vi. Den andra samlingen för att vi skall lära känna varandra lite bättre.
April Vi fick besök av fyra musicerande ungdomar från Göteborg. Karin Kihlström hade med sig Madelene, Johan och Olov, som delade med sig av sång och musik i gudstjänsten.
Juni Dopgraven öppen! Två vänner bekräftar genom dopet sin tillhörighet till Kristus.
Juli "Minns du sången", en oförglömlig kväll med Anders Jaktlund, Camilla Bagler, kör, solister och musiker.
Samt många sångglada besökare som även fick lyssna till Britta Hermansson.
Augusti Mässa med sånggruppen Menora från Göteborg.
September Det odelade livet Inspirationshelg med Liselott J. Andersson.
Hösten 2009 togs beslut att avyttra Tönnersjö Missionshus, och den därtill hörande vaktmästarbostaden. Försäljningen inbringade drygt en miljon till församlingen. Dessa pengar användes under vår och sommar 2010, till att renovera våning två och fyra till bra lägenhetsstandard.
Därmed har församlingen tre lägenheter som ger en god grundekonomi.

Hemsidesansvarig

Lars Fredman