Sidhuvudbild
Meny

1865-1900

Åren fram till Immanuelskyrkan

1865 bildas i Halmstad, Lutherska Missionsföreningen.
Initiativtagare är A. L. Elfström, inflyttad från Nyköping.
Omedelbart ansluter sig 60-70 medlemmar.
Även sönagskoleverksamhet startas, under ledning av Eva Bånge.
--
1867 invigs bönesalen vid Källegatan, Lokalen, som tidigare använts som danslokal, rymmer c:a 100 personer.
Invigningstal hålles av komminister Carl Fridolin Hadders från Färgaryd.
Missionsföreningens förste predikant blir Johan Mellgren.
--
1875 antages L. J. Johansson till föreningens predikant.
--
1876 I början av året flyttar ritlärare Fredrik Engelke
åter till Halmstad, där han föddes 1848. Han kom närmast från Stockholm, och kom att under 25 års tid göra synnerligen värdefulla insatser i verksamheten.
På sommaren invigs Missionshuset på samma plats som bönesalen haft.
Byggnaden kostar omkring 25'000 kronor att uppföra, och rymmer c:a 450 personer.
--
1880 Föreningen ombildas till en församling, och anluts till Svenska Missionsförbundet, (sedermera Svenska Missionskyrkan.)
--
1881 bestämmes församlingens namn vara Halmstads Missionsförening och församlingens stadgar antages:
1§ "Halmstads Missionsförening har till ändamål att enligt Guds ord verka för Kristi rikes utbredning samt att utöva inbördes vård och församlingsgemenskap."
--
1882 Den kände predikanten och missionären Fredrik Franson gästar Halmstads Missionsförening och orsakar visst tumult, då han predikar trots ett skriftligt förbud från kyrkorådet. Polis ingriper och L. J. Johansson får predika i Fransons ställe.
--
1883 Ett 20-tal personer döps i Fylleån, vid Willmansstrand, av tillreste Andreas Fernholm, efter en intensiv diskussion i dopfrågan.
--
1887 räknas som begynnelseår för församlingens kör. En sångförening har dock varit i verksamhet en tid innan dess.
--
1889 Församlingen väljer sin första styrelse. Tidigare har en direktion på tre personer haft hand om församlingens ekonomi. Den nya styrelsn består av sju personer: L. J. Johansson, F. W. Rönne, Fredrik Engelke, G. Thorén, Alex. Andersson, Johannes Andersson och L. S. Willaume.
--
1890 Predikoverksamhet startas i Kärleken.
--
1891 Söndagsskola startas i Kärleken av Aug. Bengtsson.
Från 1908 kommer denna verksamhet att vara förlagd till Betaniasalen.
Församlingen övertar, såsom egen verksamhet, det sjömanshem på Söder som Maria och Fredrik Engelke startat 1884.
--
1898 Styrelsen får församlingens uppdrag att till logerna Torgny och Framåt försälja den fastighet som i nära 35 år varit missionsvännernas egendom. Samtidigt beslutas att för ett pris av 10'000 kr. inköpa Th. Schéle´s tomt vid Strandgatan, där ett nytt missionshus skall byggas.
--
1899 Den 15 mars uppdrar församlingen åt byggmästare S. A. Johansson att efter ritningar av arkitekten Fritz Eckert, Stockholm, uppföra Immanuelskyrkan.

Hemsidesansvarig

Lars Fredman