Sidhuvudbild
Meny

RUNDBREVET

Våren 2018

Uppstandelsedagens_morgon.JPG

Immanuelskyrkans församling
önskar dig en härlig vår 2018 och en Glad Påsk.

Kära Du, församlingsmedlem eller vän,

Snön har smält bort. Nissan har upplevt fiskepremiär även om den var kall! Och de första strandskatorna siktades för en vecka sedan. Nu väntar vi på tofsviporna.
Vi är i mitten av mars 2018, fastan pågår och påsken närmar sig. Sedan har terminen en tendens att gå fort. För församlingens del handlar det om kommande konferenser och snarare än man tror det är sommaren här.

Hur som helst. I kyrkan är det full fart. Karin Larsson driver Café Strandgatan 20 och ser till att det händer mycket. Konserter, utställningar och ständigt goda soppluncher, nu med grönsakstillägg om någon känner sig extra hungrig. Paj finns för den som inte gillar soppa.
Fairtrade-butiken fortsätter sin försäljning och det finns miljöcertifierat godis för den som är sugen.

Immanuelskyrkans församlings verksamhet sprider ut sig under veckan. På måndagar är det Måndagsgrupp för äldre daglediga, kl 14. Kl 19 övar Församlingens kör - Sing for Life. Där finns det alltid plats för nya sångare: Basar, tenorer, altar och sopraner. Om Du vill kompa Bas, gitarr, slagverk kan Du prata med körledare Jenny Grahn.

Församlingens "Nyaste" verksamhet är Repair-Café, som visar att vi också engagerar oss i arbetet för ett mer hållbart samhälle där vi tar vårt ansvar för miljön. Till ”reparations-caféet” kan vem som helst komma med något som gått sönder – och som inte har någon garanti kvar – och få hjälp att laga detta föremål. Vi tänker oss att Repair-Café Halmstad skall kunna bli en mötesplats för människor som gillar att laga saker istället för att kasta och köpa nytt. Det är en verksamhet som bygger på att man hjälps åt och det finns inga pengar inblandade. Det kostar inget att få hjälp. Samtidigt tror vi att händiga personer, kanske ensamma, ska kunna hitta en gemenskap. Detsamma gäller många av våra invandrare som kanske är händiga men dåliga på språk. För dem kan Repair-Café bli som ett språk-café. RepairCafé är öppet varannan lördag. Information finner du i Kalendern.

I vad vi än gör i gudstjänster, andra samlingar, måndagsgrupp eller den ständigt växande kören, så är vår avsikt att vara en öppen och varm kristen församling som på olika sätt strävar efter att göra Jesus Kristus synlig för människor i Halmstad samt att göra ett möte med Jesus Kristus möjligt. På så sätt svarar vi emot det motto som vårt samfund, Equmeniakyrkan, satt upp. Vi vill vara En kyrka för Hela Livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

Församlingen är inte statisk. Detsamma gäller dess verksamhet. Vid Årsmötet fattades beslut om att byta gudstjänsttid till förmiddag. Styrelsen håller på att bereda frågan och snart är det dags för ett samtal med ledningen för Serbisk-ortodoxa församlingen, vår hyresgäst sedan flera år. I görligaste mån skall vi försöka "dela" på förmiddagstid. Vi har ju flera lokaler att välja mellan.

Församlingens styrelse förnyades vid årsmötet. Till ordförande valdes Lars Fredman, vice ordförande är Samuel Grahn. Kenneth Mellåker är sekreterare. Övriga ledamöter är Anna Karin Herngren Wirdheim, Mattias Nordeborn och Hans Lindskog. Pastor Carl Sundberg är adjungerad till styrelsen.
En sak till. Trots att det cirkulerar ett rykte ”på stan” så är Immanuelskyrkan INTE TILL SALU:

Jag tror att vår kyrka och församling har betydelse i Halmstad. Jag tror att församlingen ÄR kallad att göra Jesus Kristus synlig för människor i Halmstad, och vi gör det i förvissningen att Han som kallat oss också är MED oss. Vi är en Immanuelskyrka – en Gud Med Oss Kyrka som vill visa att profetians ord fortfarande har giltighet: Ropa ut din glädje dotter Sion, jubla dotter Jerusalem! Se din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, en ung åsnehingst. ... Han skall förkunna fred för folken, och hand välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände. (Sakarja 9-10)

Under påskhelgen firar vi Skärtorsdagen med en nattvardsandakt som föregås av en lätt kvällsmåltid. (Anmäl deltagande till pastor, pris 30:-). På Långfredagen är det gudstjänst kl 10 i Sennans Equmeniakyrka. Påskdagen kl 16, är det gudstjänst med sång av Sing for Life.

Carl Sundberg, församlingens pastor.

OM IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING i HALMSTAD

Vi vill vara en kyrka som inte har öppet bara på söndagar utan är öppen för hela människan, alltid. Vi erbjuder mötesplatser och gemenskap.... inte bara sådan gemenskap som finns på t.ex. facebook utan sådan som ges och finns IRL (In Real Life).

Carl Sundberg, pastor.Söker Du en Kristen församling?

- som är öppen för dig som söker en nära gemenskap med Gud och människor.
- där gemenskap är ett nyckelord och där vi försöker finna former för att gestalta Kristi närvaro här och nu!
- där gudstjänsten, bibelstudiet, bönen och samtalet är viktiga.
- där Du som enskild medlem har EN röst i församlingens Årsmöte och kvartalsmöte och där inga val sker på partipolitisk grund.
- Där ALLA beslut fattas - och verkställs - av församlingens aktiva medlemmar, efter att man rådfrågat gemenskapen och Gud, i bön.T
så är Immanuelskyrkans Församling en församling för Dig.

Om Du vill bli medlem i Immanuelskyrkans Församling så kom på våra gudstjänster, söndagar kl. 16.00. Kontakta pastor Carl Sundberg för ett samtal. VÄLKOMMEN!

Gudstjänst ... tjänst inför Gud

En del av fasaden

I vår stad är det nog många som "besöker Kyrkan". Halmstad har bra körer och musikgrupper. Kulturlivet är omfattande och berör också våra kyrkor. Flera konserter ges i kyrkor. Att besöka en kyrka är att gå in i ett hus, en byggnad, helgad åt Gud som tog sig gestalt och blev människa i Jesus Kristus.

I Kyrkan är Du i Guds hus och gör tjänst inför Gud. Var inte BARA besökare! Var delaktig, bed för dem som spelar och sjunger, för dem som leder eller dirigerar. Gör VARJE besök i en kyrka till ett tillfälle att TJÄNA GUD. Önska dina medmänniskor en härlig dag i Guds glädje.

Du lever ut Guds kärlek i din omgivning. Du visar genom ord och handlingar att Guds Rike är nära.

Har Du frågor så kontakta mig, Carl S.

Hemsidesansvariga

Carl Sundberg (pastor), Lars Fredman (Ordförande)

Senast uppdaterad 180314