Sidhuvudbild
Meny

RUNDBREVET

JULBREV - skrivet den 14 december 2017

JULPALM.png

Immanuelskyrkans församling
önskar dig en glad och välsignad adventstid samt en

GOD JUL
och
Ett Gott Nytt ÅR


Kära Du, församlingsmedlem eller vän,

Just nu ligger snön vit i Picassoparken, mellan grässtråna. Kanske att någon liten fläck har blivit helt vit. Jag hoppas att det fortsätter snöa för det är min avsikt att Scouterna skall gå ut och göra några snölyktor längs gångbanan genom Picassoparken. Det är inte lätt att göra regnlyktor...
Julhelgen ligger framför oss och snart blir det till att skriver 2018 i brevhuvudet. För många är julen en stor familjehögtid, för andra några veckor av ensamhet och kanske saknad. Det är min och församlingens förhoppning att just du har någon att dela Jul-helgen med. I kyrkan är det bara på Julafton som vi har gudstjänst och det är den familjära Julbönen på Julafton kl 11:00. Den första gudstjänsten efter Jul inträffar på Nyårsdagen klockan 16.

År 2017 går mot sitt slut och de största händelserna under året har nog varit att vi fått en ny ansvarig i Café Strandgatan 20, nämligen Karin Larsson – med lång erfarenhet av att ha drivit Hallandsgården på Galgberget. Karin har fortsatt traditio-nen med vegetarisk soppa, eller paj, och Caféet har många lunchgäster. Fair-trade butiken fortsätter och det är, överhuvudtaget, många dagliga gäster i Kyrkan.
Vidare har vi under hösten börjat med en kort nattvardsandakt varannan torsdag kl. 18. Ann Lindskog och Anne Sundberg ansvarar för den samlingen. Vi sjunger några sånger, läser texter och delar bröd och vin. Strax innan Var Dags Mässa slutar Scouterna sin aktivitet i källaren. Det är en liten patrull – närmast att betrakta som Nyingscouter – av Upptäckare (7-9 år). De är energiska och pigga till tusen.
Till Församlingens Julmarknad hade scouterna gjort Fågelbord så att också vinterns fåglar skulle kunna få att äta.

Närmast under vårterminen ligger att Församlingen, genom att öppna ett Repair-Café visar att vi också engagerar oss i arbetet för ett mer hållbart samhälle där vi tar vårt ansvar för miljön. Till ”reparations-caféet” kan vem som helst komma med något som gått sönder – och som inte har någon garanti kvar – och få hjälp att laga detta föremål. Vi tänker oss att Repair-Café Halmstad skall kunna bli en mötesplats för människor som gillar att laga saker istället för att kasta och köpa nytt. Det är en verksamhet som bygger på att man hjälps åt och det finns inga pengar inblandade. Det kostar inget att få hjälp. Samtidigt tror vi att händiga personer, kanske ensamma, ska kunna hitta en gemenskap. Detsamma gäller många av våra invandrare som kanske är händiga men dåliga på språk. För dem kan Repair-Café bli som ett språk-café.

I vad vi än gör i gudstjänster, andra samlingar, måndagsgrupp eller den ständigt växande kören, så är vår avsikt att vara en öppen och varm kristen församling som på olika sätt strävar efter att göra Jesus Kristus synlig för människor i Halmstad samt att göra ett möte med Jesus Kristus möjligt. På så sätt svarar vi emot det motto som vårt samfund, Equmeniakyrkan, satt upp. Vi vill vara ”En kyrka för Hela Livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen”.

Församlingen är inte statisk. Detsamma gäller dess verksamhet. En fråga som nu diskuteras är Gudstjänsttiden. Som Du vet har vi under flera år haft gudstjänst kl. 16 på söndagar. Många tycker att vi skall ändra på det. Församlingens styrelse har därför beslutat att under tiden mellan Församlingsmötet den 14 januari och Årsmötet den 4 februari, samla in synpunkter och önskningar rörande gudstjänsttid. Vid Årsmötet den 4e februari beslutar vi genom röstning – med hänsyn till inlämnade ”poströster”- vilken tid som skall bli ordinarie gudstjänsttid. Därefter måste vi, om tiden ändras, säga upp den Serbisk-Ortodoxa församlingen som ju firar förmiddagsgudstjänst. Uppsägningstiden är tre månader.
Vid församlingsmötet den 14 januari delas också handlingar till Årsmötet ut. Kallelse till Årsmötet kommer att skickas ut under första veckan i januari. Om Du har frågor eller synpunkter till Årsmötet så skall de vara pastor/styrelse tillhanda senast vid detta församlingsmöte (14 januari).

Vid årsmötet har vi att välja nya styrelseledamöter. I år är det fyra medlemmar av styrelsen som avgår: Ordf. Christer Dahlgren, ledamöterna: Lena Sporre, Maritha Gustafsson och Kenneth Anell. Kvarvarande är Hans Lindskog och Kenneth Mellåker. Pastor Carl Sundberg är adjungerad till styrelsen. Valberedningen föreslår Samuel Grahn som ny ledamot och Lars Fredman som ny ordförande. Båda dessa har tidigare, under flera år suttit med i styrelsen. MEN...det behövs några till! Om Du vill vara med och påverka församlingens verksamhet och beslut så bör du ställa dig till förfogande som styrelseledamot. Kontakta isåfall Samuel Grahn och Berit Nilsson som utgör Valberedning.

Mycket annan information finner Du dels på församlingens Hemsida: http://www.immanuelskyrkan.org eller – för dem av er som är över 80 år, i det bifogade församlingsbladet.

En sak till. Trots att det cirkulerar ett rykte ”på stan” så är Immanuelskyrkan INTE TILL SALU:

Jag tror att vår kyrka och församling har betydelse i Halmstad. Jag tror att församlingen ÄR kallad att göra Jesus Kristus synlig för människor i Halmstad, och vi gör det i förvissningen att Han som kallat oss också är MED oss. Vi är en Immanuelskyrka – en Gud Med Oss Kyrka som vill visa att profetians ord fortfarande har giltighet:
”#Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram ... Ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte. Evig fader, Fredsfurste#. (Jes 9:2, 6).

Under Julhelgen firar vi Jesu Kristi födelsedag och närvaro i världen genom sin kristna kyrka.

Carl Sundberg, församlingens pastor.

OM IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING i HALMSTAD

Vi vill vara en kyrka som inte har öppet bara på söndagar utan är öppen för hela människan, alltid. Vi erbjuder mötesplatser och gemenskap.... inte bara sådan gemenskap som finns på t.ex. facebook utan sådan som ges och finns IRL (In Real Life).

Carl Sundberg, pastor.Söker Du en Kristen församling?

- som är öppen för dig som söker en nära gemenskap med Gud och människor.
- där gemenskap är ett nyckelord och där vi försöker finna former för att gestalta Kristi närvaro här och nu!
- där gudstjänsten, bibelstudiet, bönen och samtalet är viktiga.
- där Du som enskild medlem har EN röst i församlingens Årsmöte och kvartalsmöte och där inga val sker på partipolitisk grund.
- Där ALLA beslut fattas - och verkställs - av församlingens aktiva medlemmar, efter att man rådfrågat gemenskapen och Gud, i bön.T
så är Immanuelskyrkans Församling en församling för Dig.

Om Du vill bli medlem i Immanuelskyrkans Församling så kom på våra gudstjänster, söndagar kl. 16.00. Kontakta pastor Carl Sundberg för ett samtal. VÄLKOMMEN!

Gudstjänst ... tjänst inför Gud

En del av fasaden

I vår stad är det nog många som "besöker Kyrkan". Halmstad har bra körer och musikgrupper. Kulturlivet är omfattande och berör också våra kyrkor. Flera konserter ges i kyrkor. Att besöka en kyrka är att gå in i ett hus, en byggnad, helgad åt Gud som tog sig gestalt och blev människa i Jesus Kristus.

I Kyrkan är Du i Guds hus och gör tjänst inför Gud. Var inte BARA besökare! Var delaktig, bed för dem som spelar och sjunger, för dem som leder eller dirigerar. Gör VARJE besök i en kyrka till ett tillfälle att TJÄNA GUD. Önska dina medmänniskor en härlig dag i Guds glädje.

Du lever ut Guds kärlek i din omgivning. Du visar genom ord och handlingar att Guds Rike är nära.

Har Du frågor så kontakta mig, Carl S.

Senast uppdaterad 171214