Sidhuvudbild
Meny

Rundbrev

Snart vinter 2018

Uppstandelsedagens_morgon.JPG

Kära vänner
Så börjar även hösten ta slut. På söndag är det domsöndagen och sedan går vi in i adventstid. Men detta kanske inte berör dig? Kan det kännas så för dig, att alla dagar är samma, oavsett tid på året?
Får vi erbjuda dig ett alternativ?
På söndagar är Immanuelskyrkan en mötesplats för människor som söker gemenskap i gudstjänst. Gemenskap med varandra och med Gud. Dit är du alltid välkommen. Tiden är kl. 10.00.
Men Immanuelskyrkans församling har verksamhet under resten av veckan också,
På måndagar är det Måndagsgrupp för äldre daglediga, kl 14.
På tisdagar Kl 18.30 övar Församlingens kör - Sing for Life. Där finns det alltid plats för nya sångare: Basar, tenorer, altar och sopraner. Om Du vill kompa på bas, gitarr eller slagverk kan Du prata med körledare Jenny Grahn.
På torsdagar kl. 12.30. kan vem som vill dela en stund av stillhet i vårt 'Andrum' i anslutning till Caféet. Varannan lördag, ojämna veckonummer, mellan 11.00 och 15.00 bjuder vi in till Repair-Café. Där vill vi engagera oss i arbetet för ett mer hållbart samhälle och ta vårt ansvar för miljön. Till ”reparations-caféet” kan vem som helst komma med något som gått sönder – och som inte har någon garanti kvar – och få hjälp att själv laga detta föremål. Vi tänker oss att Repair-Café Halmstad skall vara en mötesplats för människor som gillar att låta saker få ett långt 'liv', istället för att kasta och köpa nytt. Det är en verksamhet som bygger på att man hjälps åt och det finns inga pengar inblandade. Det kostar inget att få hjälp. Samtidigt tror vi att händiga personer, och kanske ensamma människor, ska kunna hitta en gemenskap. Detsamma gäller många av våra invandrare som kanske är händiga men dåliga på språk. För dem kan Repair-Café bli som ett språk-café. RepairCafé är öppet varannan lördag. Information finner du i Kalendern.

I vad vi än gör i gudstjänster, andra samlingar, måndagsgrupp eller den ständigt växande kören, så är vår avsikt att vara en öppen och varm kristen församling som på olika sätt strävar efter att göra Jesus Kristus synlig för människor i Halmstad samt att göra ett möte med Jesus Kristus möjligt. På så sätt svarar vi emot det motto som vårt samfund, Equmeniakyrkan, satt upp. Vi vill vara En kyrka för Hela Livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

Församlingen är inte statisk. Detsamma gäller dess verksamhet. Vi har under året bytt gudstjänsttid från eftermiddag till kl. 10.00. Vi bjuder in till föreläsningar under namnet 'Mötesplats Immanuel' och det försiggår både scout och ungdomsverksamhet i mindre skala.OM IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING i HALMSTAD
Församlingens styrelse förnyades vid årsmötet. Till ordförande valdes Lars Fredman, vice ordförande är Samuel Grahn. Kenneth Mellåker är sekreterare. Övriga ledamöter är Anna Karin Herngren Wirdheim, Mattias Nordeborn och Hans Lindskog.

Vi vill vara en kyrka som inte har öppet bara på söndagar utan är öppen för hela människan, alltid. Vi erbjuder mötesplatser och gemenskap.... inte bara sådan gemenskap som finns på t.ex. facebook utan sådan som ges och finns IRL (In Real Life).

Söker Du en Kristen församling?
- som är öppen för dig som söker en nära gemenskap med Gud och människor.
- där gemenskap är ett nyckelord och där vi försöker finna former för att gestalta Kristi närvaro här och nu!
- där gudstjänsten, bibelstudiet, bönen och samtalet är viktiga.
- där Du som enskild medlem har EN röst i församlingens Årsmöte och kvartalsmöte och där inga val sker på partipolitisk grund.
- Där ALLA beslut fattas - och verkställs - av församlingens aktiva medlemmar, efter att man rådfrågat gemenskapen och Gud, i bön.
så är Immanuelskyrkans Församling en församling för Dig.

Om Du vill bli medlem i Immanuelskyrkans Församling så kom på våra gudstjänster, söndagar kl. 10.00. Kontakta församlingens pastor för ett samtal. VÄLKOMMEN!

Gudstjänst ... tjänst inför Gud

En del av fasaden

I vår stad är det nog många som "besöker Kyrkan". Halmstad har bra körer och musikgrupper. Kulturlivet är omfattande och berör också våra kyrkor. Flera konserter ges i kyrkor. Att besöka en kyrka är att gå in i ett hus, en byggnad, helgad åt Gud som tog sig gestalt och blev människa i Jesus Kristus.

I Kyrkan är Du i Guds hus och gör tjänst inför Gud. Var inte BARA besökare! Var delaktig, bed för dem som spelar och sjunger, för dem som leder eller dirigerar. Gör VARJE besök i en kyrka till ett tillfälle att TJÄNA GUD. Önska dina medmänniskor en härlig dag i Guds glädje.

Du lever ut Guds kärlek i din omgivning. Du visar genom ord och handlingar att Guds Rike är nära.

Har Du frågor så kontakta mig, Ulf Ohlquist.

Hemsidesansvarig

Lars Fredman

Senast uppdaterad 181119