Sidhuvudbild
Meny

Gå Djupare!

....... för dig från 20 år till 35.

Gå djupare är, precis som det låter, en plats där unga kristna kan gå djupare i och utforska sin tro.
Vi alla har olika bakgrund och erfarenheter, vi kan inte samma sånger eller ber på samma
sätt. Men vi alla har en sak gemensamt och det är en tro på Gud.
Gå djupare låter dig upptäcka Gud på nya sätt gemensamt med andra kristna och eftersom
vi alla inte är lika kan vi diskutera tro genom olika tankar och frågor som uppstår hos oss.
Under året kommer vi mellan 20-35 år träffas och diskutera bibeln eller andra ämnen i
Immanuelskyrkan kl 18.30 oftast tisdagar.
Nästa träff är tisdag 19 mars

Om du har frågor angående Gå Djupare eller vill anmäla dig till en kväll så kontakta
Ida Langdell
Tele: 0709-234350
Epost: ida_bonde87@hotmail.com

Hemsidesansvarig

Lars Fredman

Senast uppdaterad 190305