Sidhuvudbild
Meny

Gå Djupare!

....... för dig från 20 år till 39.

Gå djupare är, precis som det låter, en plats där kristna kan gå djupare i och utforska sin tro.
Vi alla har olika bakgrund och erfarenheter, vi kan inte samma sånger eller ber på samma
sätt. Men vi alla har en sak gemensamt och det är en tro på Gud.
Gå djupare låter dig upptäcka Gud på nya sätt gemensamt med andra kristna och eftersom
vi alla inte är lika kan vi diskutera tro genom olika tankar och frågor som uppstår hos oss.
Under vårterminen kommer vi träffas och diskutera bibeln eller andra ämnen i
Immanuelskyrkan kl 18.30 där en kväll kostar 30kr (OBS. datum och plats för hemgruppen
tillkommer)

20/2 Immanuelskyrkan
20/3 Immanuelskyrkan
3/4 Immanuelskyrkan
17/4 Immanuelskyrkan
Fler datum tillkommer med tiden.

Om du har frågor angående Gå Djupare eller vill anmäla dig till en kväll så kontakta
Filip Henriksson på:
Tele: 0763-49 39 25
Epost: myastral96@gmail.com

Hemsidesansvariga

Lars Fredman (Ordförande)

Senast uppdaterad 180215