Sidhuvudbild
Meny

Församlingen

IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING - En LEVANDE församling!

Välkommen till den här sidan!

I Immanuelskyrkans församling funderar och reflekterar vi över vår roll som kyrka i Halmstad. Vi engagerar oss socialt genom att driva det sociala arbetsintegrerande företaget "iNejden" som hjälper människor tillbaka till arbetslivet.
Genom HKR - Halmstads Kristna Råd - är vi med och driver såväl Nattcaféet som Sjukhuskyrkan och vi är representerade i Soldathemmets styrelse.
Vi engagerar oss ekumeniskt Genom att tillsammans med de andra kristna församlingarna i Halmstad driva Halmstads kristna Råd och genom att agera och delta i gemensamma aktioner.
Vi engagerar oss i flyktingarbete genom att stödja några flyktingfamiljer med boende och annat.
Vi engagerar oss internationellt genom att lyfta och diskutera angelägna frågor, ibland i studiecirkelform, ibland på annat sätt.
Vi engagerar oss kulturellt genom att på olika sätt befrämja kulturlivet. Vi har två aktiva sånggrupper: Sing for Life - församlingskören, där ALLA får vara med och sjunga. Och Bröderna Sträng en grupp herrarv som spelar o sjunger och samlar in pengar till stöd för utländska studenter.

FÖRSAMLINGENS MÅLSÄTTNING
Församlingens målsättning är att vara en aktiv kristen evangelisk församling för människor i Halmstads kommun.

Immanuelskyrkans församling välkomnar som medlem var och en som tillsammans med Gud och församlingen vill växa i gemenskapen med Jesus Kristus och andra människor. Vi tror att Gud, genom Jesu Kristi liv, död och uppståndelse, gjort allt som krävs för att den som vill kan ha en personlig relation med Gud.
Till sin struktur är församlingen självständig. Dess högsta beslutsfattande organ är "Församlingsmötet" som samlas en gång i kvartalet. Församlingsmötet delegerar beslutsfattande ansvar till Styrelsen som sammanträder en gång i månaden och som beslutar i löpande ärenden.FÖRSAMLINGENS SÄRART
Det finns några stora skillnader mellan Immanuelskyrkans församling och t.ex. Svenska Kyrkans församlingar.
• En skillnad är att denna församling inte leds av ett "politiskt kyrkoråd" utan av dem som är aktiva medlemmar i församlingen.
• En annan skillnad är att det inte finns någon Biskop eller något Domkapitel. Inget kyrkligt organ står över den lokala församlingen vad gäller beslut om t.ex. församlingens verksamhet.
• En tredje skillnad är att församlingens ekonomi till största delen består av egna kollekter och insamlingar, samt eventuella kommunala och andra bidrag. Således går t.ex. inkomster från vår lokaluthyrning till att underhålla fastigheten.FRÅGOR och KONTAKT
Om Du har frågor vad gäller Immanuelskyrkans församling eller medlemskap, kontakta gärna församlingens pastor: Carl Sundberg 070-231 3101.

Senast uppdaterad 160819